Μορφη και βασικεσ λειτουργιεσ

Της ελευθερησ ελληνικησ πολιτειασ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

 

 10) Η Εξελεγκτική Λειτουργία ασκείται σε Εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Εξελεγκτικό Συμβούλιο (ΑΕΣ), σε επίπεδο Αμφικτιονιών από τα Εξελεγκτικά Συμβούλια των Αμφικτιονιών (ΕΣΑ) και σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα Τοπικά Εξελεγκτικά Συμβούλια (ΤΕΣ). Στο ΑΕΣ Προεδρεύει ο εκάστοτε αναδειχθείς δεύτερος σε ψήφους, υποψήφιος για το αξίωμα του Κυβερνήτη-Ηγέτη ο επονομαζόμενος και Κυβερνητικός Ελεγκτής, στα ΕΣΑ οι εκάστοτε αναδειχθέντες δεύτεροι σε ψήφους, υποψήφιοι για το αξίωμα του Διοικητή της Αμφικτιονίας, οι επονομαζόμενοι και Διοικητικοί Ελεγκτές Αμφικτιονιών, ενώ στα ΤΕΣ οι εκάστοτε αναδειχθέντες δεύτεροι σε ψήφους, υποψήφιοι για το αξίωμα του Τοπικού Επαρχιακού Διοικητή, οι επονομαζόμενοι και Τοπικοί Διοικητικοί Ελεγκτές Επαρχιών. Η Εξελεγκτική Λειτουργία συμπληρώνεται τόσο σε Εθνικό όσο και σε επίπεδο Αμφικτιονιών, από τα τρία Ανώτατα Σώματα της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας (Συμβούλιο της Επικράτειας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο) καθώς και από τις υφιστάμενες Ανεξάρτητες Αρχές. Αυτοτελή τμήματα όλων των ανωτέρω λειτουργούν πέραν της Πρωτεύουσας και στην έδρα κάθε Αμφικτιονίας.

11)  Η Κοινωνική Λειτουργία ασκείται σε επίπεδο Αμφικτιονίας από τους εκλεγέντες εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επαρχίες), τα επαρχιακά επαγγελματικά επιμελητήρια, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάματος και Ψυχαγωγίας της κάθε Αμφικτιονίας & τοπικά των Επαρχιών καθώς και τους θρησκευτικούς εκπροσώπους της κάθε Επαρχίας ή/και τοπικής κοινότητας, χωριού, νησιού και συνοικίας.   

12)  Η Συντακτική λειτουργία ασκείται από την Γενική Συνέλευση της Πολιτείας  η οποία ως Δευτερογενές Συντακτικό Σώμα και νομοθετικό όργανο της Συντακτικής Λειτουργίας μπορεί διαμορφώνοντας τελικά, ελεύθερα και κυριαρχικά τις προτάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος να ψηφίζει και με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις των άρθρων του υφιστάμενου Συντάγματος, χωρίς κανονιστικούς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Στις περιπτώσεις έγκρισης τροποποίησης που αφορά το πολίτευμα απαιτείται και λαϊκή έγκριση με δημοψήφισμα και ποσοστό άνω του 60% των ψηφισάντων. Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έχει προεδρείο το οποίο συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας χωρίς δικαίωμα ψήφου και στο οποίο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Κυβερνήτης-Ηγέτης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Εξελεγκτικού Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Δικαστηρίου και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επαρχιών). Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος συμμετέχουν εκτός του Προεδρείου της επιπλέον 45 μέλη αποτελούμενα από 20 Εθνικούς Νομοθέτες αναλογικά από όλες τις πολιτικές ομάδες του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος, τρία μέλη από το εκτελεστικό Προεδρείο αυτού (ένας από κάθε μία από τις τρεις πρώτες σε αριθμό Εθνικών Νομοθετών πολιτικές ομάδες του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος), οι αρχαιότεροι στη χώρα εν ενεργεία 4 Αρεοπαγίτες, 9 Σύμβουλοι Επικρατείας και 4 σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου πλέον των 3 Προέδρων αυτών ,καθώς και μετά από κλήρωση δύο τακτικοί καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου από Ελληνικά Πανεπιστήμια.

 

 

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Σημ. Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος θα το βρείτε στο βιβλίο «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία»