Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η δημιουργία ουσιαστικής αποκέντρωσης.

 

Δημιουργείται μια μικρή κεντρική κυβέρνηση με 8 Κυβερνητικούς Τομεάρχες (Υπουργούς) – ( Κυβερνητικός Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνούς Συνεργασίας, Κυβερνητικός Τομέας Εξωτερικής Ασφάλειας Άμυνας & Στρατιωτικών Εξοπλισμών, Κυβερνητικός Τομέας Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Κυβερνητικός Τομέας για τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια, Κυβερνητικός Τομέας Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Κυβερνητικός Τομέας Γεωργικής, Εμπορικής, Βιομηχανικής & Τουριστικής Ανάπτυξης, Κυβερνητικός Τομέας Εσωτερικών Υποθέσεων, Θεσμών, Πολιτειακής Διοίκησης, Συντονισμού & Εθνικής Συνεργασίας, Κυβερνητικός Τομέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Συνεργασίας) και ένα ολιγάριθμο Εθνικό Νομοθετικό Σώμα (βουλή) με 100 Εθνικούς Νομοθέτες (Βουλευτές).  Η Χώρα μοιράζεται σε 7 Αμφικτιονίες, δηλαδή 7 ουσιαστικές περιφερειακές διοικήσεις  με πλήρη οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Λέγονται Αμφικτιονίες για να τονιστεί αφενός το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ από τους οποίους απαρτίζονται και αφετέρου την ύπαρξη κοινού συμφέροντος. Ονομάστηκαν επίσης Αμφικτιονίες για να τονιστεί η δια αντιπροσώπων, τουλάχιστον τριών ανά Επαρχία, συμμετοχή των κατοίκων της κάθε επαρχίας στο Νομοθετικό Σώμα της κάθε Αμφικτιονίας (Ναός της Ελεύθερης Πολιτείας), ως κοινό τόπο διαφύλαξης των βασικών αρχών διοίκησης και λειτουργίας των καθώς και συζήτησης και χωρίς βία επίλυσης των όποιων προβλημάτων και διαφορών τους. Σε κάθε Αμφικτιονία υπάρχουν ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Επαρχίες» οι οποίες καλύπτουν την κοινωνική και καθημερινή πλευρά των κατοίκων. Καταργούνται Δήμοι και Νομαρχίες και λειτουργούν οι υφιστάμενες Επαρχίες (ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τα Τοπικά και Συνοικιακά Διαμερισματικά Συμβούλια οι σύμβουλοι των οποίων μαζί με τους Νομοθέτες-Αντιπροσώπους της Επαρχίας αποτελούν το Επαρχιακό Συμβούλιο, για να μπορεί ο Ελληνικός Λαός να αποφασίζει με ΑΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ για τα όποια προβλήματα και υποθέσεις αφορούν την περιοχή του.  Όσο πιο κοντά στον λαό παίρνονται οι αποφάσεις τόσο πιο ρεαλιστικές είναι αυτές. Σε κάθε τοπική κοινωνία  (τοπικό ή συνοικιακό διαμέρισμα) ενεργοποιούνται και λειτουργούν ουσιαστικά τα υπάρχοντα συμβούλια, σκοπός των οποίων είναι η λήψη άμεσων αποφάσεων με ψηφοφορία των κατοίκων σε ερωτήματα και υποθέσεις των Επαρχιακών Συμβουλίων,  η μεταφορά τοπικών προβλημάτων στο Επαρχιακό Συμβούλιο και η δημιουργία αλληλεγγύης αλλά και συνυπευθυνότητας μεταξύ των κατοίκων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της Αμφικτιονίας.  Ένα μέλος από το κάθε τοπικό ή συνοικιακό διαμερισματικό συμβούλιο εκ περιτροπής, εκπροσωπεί τους κατοίκους του στο Επαρχιακό Συμβούλιο έχοντας ως δέσμευση την απόφαση της πλειοψηφίας των κατοίκων του τοπικού ή συνοικιακού συμβουλίου.  Οι 7 Αμφικτιονίες εκτός του Νομοθετικού Σώματος έχουν και όλους τους άλλους Διοικητικούς Τομείς που χρειάζονται για να λειτουργήσουν ως αυτοδιοικούμενα μεν αναπόσπαστα δε γεωγραφικά μέρη της Χώρας. Οι Διοικητικοί αυτοί Τομείς (υπουργεία) είναι αποκεντρωμένα στις μεγάλες πόλεις της Αμφικτιονίας. Το Εθνικό Νομοθετικό Σώμα απαρτίζεται από 100 Εθνικούς Νομοθέτες οι οποίοι προέρχονται με κλήρωση, αναλογικά με την δύναμη της κάθε πολιτικής ομάδας του κάθε Νομοθετικού Σώματος, από τα Νομοθετικά Σώματα των Αμφικτιονιών με ένα χρόνο θητεία. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει όσο το δυνατόν πιο καλύτερη αντιπροσώπευση της κάθε Αμφικτιονίας στο Εθνικό Νομοθετικό Σώμα και μείωση των πιθανοτήτων ύπαρξης «ύποπτων» κέντρων διαφθοράς, παραπολιτικής και εξαπάτησης του Ελληνικού Λαού. Κάθε μία Αμφικτιονία πλην της Αττικής έχουν από 20 έως 40 Επαρχίες.  Κάθε Επαρχία εκλέγει τουλάχιστον 3 Νομοθέτες-Αντιπροσώπους εφόσον το ποσοστό των κατοίκων της επί του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Χώρας ανέρχεται μέχρι το 0,50%. Από εκεί και πέρα ο αριθμός των Νομοθετών-Αντιπροσώπων προσαυξάνεται ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε Επαρχίας κατά 3 Νομοθέτες-Αντιπροσώπους ανά 1% επί του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Χώρας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη αντιπροσώπευση των Ελλήνων πολιτών στο Νομοθετικό Σώμα της κάθε Αμφικτιονίας. Οι 7 Εκτελεστικοί Πρόεδροι των Νομοθετικών Σωμάτων των Αμφικτιονιών αμέσως μετά την εκλογή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος με τριετή θητεία. Οι Νομοθέτες-Αντιπρόσωποι μέλη των Νομοθετικών Σωμάτων της κάθε Αμφικτιονίας εκλέγονται για θητεία τριών χρόνων.

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Απεξάρτηση Κυβερνήτη