Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

 Τρίτη  σημαντική αλλαγή είναι η απεξάρτηση της εκλογής των Ηγετών & Διοικητών από τους Νομοθέτες-Αντιπροσώπους (βουλευτές) & Τοπικούς Συμβούλους.

 

 Η Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία για να επιζήσει και να μην καταλυθεί ουσιαστικά, πρέπει να στηρίζεται σε ηγέτες και όχι σε εξουσιαστές ή ανώνυμους και ανεύθυνους πολιτικούς οργανισμούς. Ο Ελληνικός Λαός μπορεί πλέον να ψηφίζει τον Ηγέτη του ή τον Διοικητή του σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Αυτούς που εμπιστεύεται η πλειοψηφία του Λαού με την πρώτη εκλογή χωρίς την αναγκαιότητα για εκ των υστέρων συμβιβασμούς και διαπλοκές, αυτοί και αναλαμβάνουν για 5 χρόνια τις τύχες του, χωρίς μεν τον φόβο της πολιτικής ομηρίας και της αμφισβήτησης, αλλά υπό την εποπτεία του Προέδρου της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας και τον αυστηρό έλεγχο των υπολοίπων Λειτουργιών της. Κανείς δεν κυβερνά απλά για να κυβερνήσει και κανείς δεν αντιπολιτεύεται για να κάνει στείρα αντιπολίτευση. Σκοπός όλων η ευημερία του Ελληνικού Λαού. Η Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία ζητάει από τον κάθε υποψήφιο ηγέτη της να έχει πρώτα από όλα την αποδοχή μια μερίδας του υφιστάμενου πολιτικού κόσμου ή άμεση αποδοχή μερίδας του τοπικού πληθυσμού. Εν συνεχεία ζητάει από τους υποψηφίους να γνωρίσουν στον λαό εκ των προτέρων τον αντικαταστάτη τους σε περίπτωση κωλύματος υγείας ή άλλου γεγονότος. Να γνωστοποιήσουν εκ των προτέρων τα άτομα τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό συμβούλιό τους (Τομεάρχες και Αναπληρωτές). Να καταθέσουν αναλυτικό και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα δράσης και διοίκησης για χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους το οποίο και θα στηρίζεται στον ισχύοντα προϋπολογισμό και οικονομική κατάσταση. Όποιος αποδέχεται να παραλάβει «καμένη γη» θα έχει και την ευθύνη της «αναδάσωσης και διάσωσης» και όχι του γνωστού «μας κορόιδεψαν, δεν μας έδωσαν σωστά στοιχεία, απέκρυβαν την αλήθεια» και τόσα άλλα “κούφια” λόγια. Σημαντικό εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής είναι το γεγονός ότι  δίδεται στο κάθε υποψήφιο ηγέτη-διοικητή το δικαίωμα γνωστοποίησης σχεδίων νόμων τα οποία μπορεί είτε άμεσα με την εκλογή του είτε το αργότερο μέσα στους τρεις πρώτους μήνες να τα θέσει σε εφαρμογή ως Λαϊκά Διατάγματα χωρίς την άδεια του αρμόδιου Νομοθετικού Σώματος ή του Επαρχιακού Συμβουλίου, καθώς θα έχουν την άμεση και εκ των προτέρων έγκριση του λαού. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει μαζί με την υποψηφιότητα του και λεπτομερές πρόγραμμα Διοίκησης και Οικονομίας για το σύνολο της περιόδου για την οποία ζητά την ψήφο του λαού, προβλέποντας το οικονομικό βάρος που η διακυβέρνησή ή διοίκηση του θα επιβαρύνει κάθε μέλος της κοινωνίας. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ξέρει εκτός της πολιτικής και το τι τελικά οικονομικά θα του στοιχήσει η απόφαση του να ψηφίσει τον α΄ ή τον β΄ υποψήφιο σε Εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Αμφικτιονίας ή σε Τοπικό επίπεδο. Η καταβολή χρημάτων (Συνεισφορά) του κάθε πολίτη προς την Αμφικτιονία είναι ανταποδοτική και ανάλογη με τα εισοδήματά, τις δυνατότητές και την παραγωγικότητα του. Η κάθε Αμφικτιονία αποδίδει από τις εισπράξεις της τα προϋπολογισμένα ποσά προς την Κυβέρνηση για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης και των Λειτουργιών αυτής, των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για την αποπληρωμή των Εθνικών Δανείων, την κάλυψη του κόστους του αμυντικού εξοπλισμού και εν γένει της Εθνικής Άμυνας, καθώς και την διεθνή εκπροσώπηση της χώρας και τον συντονισμό της εσωτερικής διοίκησης. Με τα υπόλοιπα χρήματα καλύπτει τα έξοδα διοίκησης της και τα έργα υποδομής (δημόσια έργα). Οι Επαρχίες εισπράττουν από κάθε κάτοικο που διαμένει μόνιμα ή προσωρινά και κάθε επαγγελματία ανταποδοτικές εισφορές με τις οποίες και καλύπτει τα τοπικά έξοδα διοίκησης και λειτουργίας τους με βάση τον εγκριθέντα προϋπολογισμό τους και τα μικρής και τοπικής εμβέλειας έργα υποδομής. Τα έξοδα των τοπικών και συνοικιακών συμβουλίων καλύπτονται ανταποδοτικά από τους κατοίκους της κοινότητας, του χωριού ή της συνοικίας με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Κάθε έσοδο εκτός συνεισφορών και ανταποδοτικών εισφορών θα καλύπτει κατά πρώτης τα έξοδα λειτουργίας καθώς και τις εγκεκριμένες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη του Οργανισμού ή της Υπηρεσίας, από την λειτουργία της οποίας προέρχεται το έσοδο αυτό. Τυχόν πλεόνασμα θα κατανέμεται αναλογικά με ποσοστό 40%-60% στα ταμεία της Αμφικτιονίας και της Επαρχίας στην οποία ανήκει ο Οργανισμός ή Υπηρεσία. 

  

Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Εκλογή Προέδρου