Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

 Η τέταρτη αλλαγή αφορά την εκλογή του Προέδρου της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας και την εμπλοκή σε αυτή των ομογενών.

 

Πράγματι οι Έλληνες Ομογενείς δια των εκπροσώπων τους από τις αναγνωρισμένες ομοσπονδίες τους ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Πολιτείας λαμβάνουν μέρος τόσο στην εκλογή Προέδρου όσο και στην Αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος ενώ μπορούν όπως και κάθε Έλληνας Πολίτης να καταθέσουν προς το Προεδρείο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος συντεταγμένη και αιτιολογημένη πρόταση για αλλαγή ή συμπλήρωση κάποιας των διατάξεων του που πιστεύουν ότι χρειάζεται αναθεώρηση. 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή:  Κοινωνική Λειτουργία