Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Πέμπτη Αλλαγή. Η δημιουργία της Κοινωνικής Λειτουργίας.

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επαρχίες) και τα Τοπικά & Συνοικιακά Διαμερισματικά Συμβούλια μαζί με τα όργανα των μέσων ενημέρωσης θεάματος και ψυχαγωγίας, και οι θρησκευτικοί λειτουργοί της κάθε περιφέρειας αποτελούν την Κοινωνική Λειτουργία συνεπικουρούμενοι από τα ανά επαρχία υφιστάμενα επαγγελματικά επιμελητήρια τα οποία πλέον θα αποτελούν οργανισμούς αλληλοπροστασίας και αλληλοβοηθείας των εργοδοτών μελών τους, και όργανα εγγύησης καταβολής της εργασιακής αμοιβής, των κοινωνικών επιδομάτων και των επιδομάτων ανεργίας της κάθε Επαρχίας. Η ανευθυνότητα των εργοδοτών τόσο απέναντι στους εργαζομένους όσο και απέναντι στους ίδιους τους συναδέλφους τους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αλληλέγγυα και με συνυπευθυνότητα για να πάψουν να υπάρχουν όλοι αυτοί που χαλάνε την σωστή λειτουργία της αγοράς. Έμπορος ή επαγγελματίας ο οποίος δεν είναι αποδεχτός από Επιμελητήριο δεν μπορεί και να ασκήσει το επάγγελμά του ή να ανοίξει κατάστημα. Κάθε πολίτης ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί που μόνιμα κατοικεί και  εργάζεται και όχι εκεί που γεννήθηκε ή εκεί που κατάγεται. Κάθε τοπική κοινωνία θα πρέπει να στηρίζεται και να αποφασίζει για τα δικά της θέματα από αυτούς που βιώνουν τοπικά την καθημερινότητα και όχι από τους «μακρινούς συγγενείς, καλοκαιρινούς περίοικους και τουρίστες». 

 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Γενική Συνέλευση της Πολιτείας