Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Έκτη αλλαγή. Η καθιέρωση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας.

 

Μέσω αυτής εκλέγεται ο Πρόεδρος της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας και δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησης των διατάξεων του Συντάγματος σε ετήσια βάση. Σε αυτήν συμμετέχουν όλοι οι εν ενεργεία εκλεγμένοι από τον λαό, πλέον των άμεσα εκλεγμένων Προεδρείων των τριών Μεγάλων Σωμάτων της Πολιτείας και των εκπροσώπων των αναγνωρισμένων Ομοσπονδιών των Ελλήνων Ομογενών. 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Λευκή Ψήφος