Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Έβδομη αλλαγή και ίσως κυριότερη όλων είναι η αναγνώριση της «Λευκής Ψήφου».

 

Είναι η ψήφος η οποία σήμερα ενώ δεν είναι άκυρη,  εν τούτοις δεν λαμβάνεται υπόψη. Καθιερώνεται λοιπόν η Λευκή Ψήφος (άρθρο 52 παράγραφος 3) ως ψήφος διαμαρτυρίας με την οποία ο ψηφοφόρος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται κανέναν από τους υποψήφιους. Εάν σε «εκλογική περιφέρεια» οι Λευκές ψήφοι είναι περισσότερες σε αριθμό από κάθε άλλο υποψήφιο, οι εκλογές αυτές επαναλαμβάνονται μετά πάροδο έξι εβδομάδων με δυνατότητα ύπαρξης και νέων υποψηφίων σε αντικατάσταση των αποτυχόντων ή επιθυμούντων να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Με αυτό τον τρόπο καταργείται ο «πολιτικός εκβιασμός» της αναγκαστικής επιλογής μεταξύ των υπαρχόντων πολιτικών προτάσεων και δεν ισχύει κανένας λόγος ή/και αιτιολογία για αποχή από το εκλογικό δικαίωμα. (Άρθρο 51 παράγραφος 5) «Η μη άσκηση από τον ψηφοφόρο του εκλογικού δικαιώματος που του δίνει το παρών Σύνταγμα προσδίδει εν λευκώ σε τρίτους το δικαίωμα για άσκηση εξουσίας επ’ αυτού και επί των συμπολιτών του, υπονομεύοντας ευθέως την απόφαση κάθε ενεργού ψηφοφόρου για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, το οποίο υφίσταται και ως λειτούργημα για την αποτελεσματικότητα της όλης εκλογικής διαδικασίας, απαραίτητης για την προάσπιση τόσο των θεσμών και λειτουργιών της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας όσο και για το σύνολο των δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού.» 

 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Ψηφιοποίηση Συναλλαγών