Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Η Όγδοη Αλλαγή είναι ταυτόχρονα Πολιτική και Οικονομική. Πλήρης Ψηφιοποίηση των Συναλλαγών.

 

Η εφαρμογή μιας Πολιτικής χωρίς τη ύπαρξη ξεκάθαρης Οικονομικής είναι σαν να θέλεις να φτιάξεις «ψωμί χωρίς αλεύρι».

 

Με την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών και την μετατροπή του Ευρώ από Χαρτονόμισμα σε Ηλεκτρονικό Χρήμα όπου η κάθε συναλλαγή θα συμπληρώνεται με τον μοναδικό Αριθμό Μητρώου του κάθε συναλλασσόμενου, την άμεση παρακράτηση των όποιων φόρων και τελών από την συναλλαγή και την επιβάρυνση με 50% φορολογία σε όποιες συναλλαγές δεν μπορούν να διαξιολογηθούν μηδενίζεται η Φοροδιαφυγή και Εισφοροδιαφυγή και εξαφανίζεται το έλλειμμα.

 

Από το προτεινόμενο Σύνταγμα

 

Άρθρο 80

(παράγραφος 2)

 

      Νόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος. Όλες οι νόμιμες συναλλαγές εντός της χώρας καθώς και οι νόμιμες εισαγωγές και εξαγωγές κεφαλαίων είναι ελεύθερες με βάση τους περιορισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με αναφορά στον μοναδικό Αριθμό Μητρώου των συναλλασσόμενων, τα πλήρη στοιχεία του αλλοδαπού αποστολέα ή παραλήπτη, τον τυχόν υπάρχοντα Αριθμό Μητρώου του τελευταίου, και την αιτιολογία της συναλλαγής. Αναιτιολόγητη και χωρίς πλήρη στοιχεία συναλλαγή έχει παρακράτηση ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος 50% στο όνομα του φυσικού προσώπου που έγινε η κατάθεση. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες με την γέννησή τους ή την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας λαμβάνουν έναν Αριθμό Μητρώου ίδιο με τον αριθμό διαβατηρίου, ταυτότητάς, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κάθε άλλο υφιστάμενο αριθμό μητρώου. Κάθε επιχείρηση έχει τον  δικό της μοναδικό Αριθμό Μητρώου ενώ κάθε αλλοδαπός κατά την είσοδό του στη χώρα καταθέτει σε τράπεζα της αρεσκείας του το σύνολο των μετρητών που επιθυμεί να δαπανήσει κατά την παραμονή του στη χώρα και λαμβάνει έναν προσωρινό Αριθμό Μητρώου, έναν λογαριασμό ΕΥΡΩ με μία τραπεζική κάρτα παρακολούθησης αυτού, τον ανάλογο μυστικό αριθμό ή εφόσον το επιθυμεί την ενεργοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος καθώς και μία κάρτα αγορών (ηλεκτρονικό πορτοφόλι) με την οποία θα μπορεί να κάνει το σύνολο των συναλλαγών του εντός της χώρας. Με την αναχώρησή του εάν το επιθυμεί λαμβάνει είτε σε μετρητά είτε με μεταφορά σε λογαριασμό του το υπόλοιπο του εγχώριου λογαριασμού του στο νόμισμα της επιθυμίας του.  Κάθε συναλλαγή εντός της χώρας με μετρητά θεωρείται συναλλαγή με προϊόντα οικονομικού εγκλήματος και φορολογείται επιτόπου εφάπαξ με συντελεστή 50%. Κάθε κατάθεση σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό εγχώριο ή αλλοδαπό, αποτελεί φορολογικό στοιχείο εσόδου με βάση του οποίου θα υπολογίζονται και τα προς φορολόγηση εισοδήματα.

 

Ο ελεύθερος πολίτης δεν φοβάται να δηλώσει το τι παίρνει και το τι έχει, καθώς ότι λαμβάνει το λαμβάνει με την αξία του και τις ικανότητές του.

 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Ο Ρόλος του Στρατού

 

Σημ. Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος θα το βρείτε στο βιβλίο «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία»