Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Ο ρόλος του Στρατού στην Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία.

 

Στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους ο Στρατός έπαιξε πολλές φορές ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Χώρας ενεργώντας έξω από αυτά που ορίζει η αποστολή του. Η δύναμη των όπλων και η έννοια της εξουσίας η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του στρατεύματος μπορεί να δώσει την ψευδαίσθηση ότι οι έχοντες την δύναμη των όπλων μπορούν και να ηγηθούν της κοινωνίας και να δώσουν λύσεις στην πολιτική διοίκηση του Λαού. Η αποστολή του στρατεύματος την οποία γνωρίζουν εκ των προτέρων τα μέλη του και ελευθέρως έχουν επιλέξει ως την κύρια και αποκλειστική ενασχόληση τους, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Με «τα όπλα ανά χείρας» να είναι εκπαιδευμένος και άρτια εξοπλισμένος για να μπορεί να αποκρούει «εδώ και τώρα» αλλά και να αποθαρρύνει κάθε εξωτερική ενέργεια ή και σκέψη για προσβολή και απώλεια έστω και μιας σπιθαμής της Εθνικής Κυριαρχίας Ανεξαρτησίας και Ελευθερίας της Χώρας και των πολιτών της. Με «τα χέρια χωρίς όπλα» και την πολύτιμη εμπειρία του να βοηθάει το κοινωνικό σύνολο να ανταπεξέλθει των συνεπειών που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές ή άλλες ακραίες κοινωνικές καταστροφές και ανάγκες. Με βάση αυτές τις επισημάνσεις, τα μέλη και η ηγεσία του στρατεύματος  δεν μπορούν να αποτελούν κάτι το διαφορετικό ή το ανώτερο ή το ξεχωριστό από τα μέλη ή την ηγεσία κάθε άλλης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών (δημόσιες υπηρεσίες), αποστολή των οποίων είναι η πληροφόρηση, η βοήθεια για εναρμόνιση και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, ανάλογα με το αντικείμενο της ενασχόλησης της κάθε υπηρεσίας.

 

 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Ο Τομέας της Δικαιοσύνης