Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Ο τομέας της Δικαιοσύνης.

 

Η δικαστική λειτουργία αποσυνδέεται και παραμένει ανεξάρτητη από τους σήμερα προϊστάμενους της και με το νέο Σύνταγμα ελεγκτές της μέλη της Εξελεγκτικής Λειτουργίας της Πολιτείας. Τα Προεδρεία των Τριών Ανώτατων Σωμάτων της Πολιτείας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο) εκλέγονται από τα μέλη τους και τα μέλη των δικαστηρίων (δικαστές και εισαγγελείς) των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Για το Προεδρείο του Αρείου Πάγου ψηφίζουν τα μέλη του Αρείου Πάγου καθώς και οι δικαστές, εισαγγελείς και επίτροποι των πολιτικών, ποινικών και στρατιωτικών δικαστηρίων. Για το Προεδρείο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ψηφίζουν τα μέλη αυτού καθώς και οι δικαστές και Επίτροποι των Διοικητικών και στρατιωτικών δικαστηρίων. Για το Προεδρείο του Συμβουλίου της Επικρατείας ψηφίζουν εκτός από τα μέλη του και οι δικαστές, εισαγγελείς και επίτροποι των πολιτικών, ποινικών, στρατιωτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ο αρχαιότερος των εκλεγέντων Προέδρων των τριών Ανωτάτων Σωμάτων της Πολιτείας αναλαμβάνει Πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Δικαστηρίου. Το κενό της θέσεως του καλύπτει ο πρώτος σε ψήφους εκλεγείς αντιπρόεδρος του Σώματος ο οποίος ορίζεται ως ο νέος Πρόεδρος του Σώματος. Σημαντικό σημείο είναι ότι κάθε εκλογική διαδικασία γίνεται με βάση την απλή αναλογική και την πλειοψηφία του πρώτου καθώς και του γεγονότος της ύπαρξης ενός ενιαίου ψηφοδελτίου ανά περίπτωση εκλογής όπως ισχύει και σε κάθε άλλη εκλογική διαδικασία στη Χώρα. 

 

Συμπληρωματικά λόγω της υφιστάμενης απαξίωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας και της αντιμετώπισης των πολιτών ως «όντα ενός κατώτερου θεού» ή «αδύναμους πολίτες», έτοιμους να παραδοθούν στην πίεση ή τον κοινωνικό εκβιασμό των υπαλλήλων εξυπηρέτησης των πολιτών (δημοσίων υπαλλήλων), με το παρών Σύνταγμα καταδικάζεται και εξαλείφεται «εν τη γενέσει του» κάθε νοσηρή κίνηση. Με την βοήθεια των βοηθών του συνηγόρου του πολίτη που θα υπάρχουν σε κάθε ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης των Πολιτών) θα αντιμετωπίζεται επί τόπου κάθε καταγγελία. Εκβιασμοί έξω από τα χειρουργεία, στον προθάλαμο των δικαστηρίων και κατά την διάρκεια των πάσης φύσεως ελέγχων θα λάβουν ΤΕΛΟΣ μια και καλή. Όταν ο Πολίτης γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εξαγοράσει δεν θα παρανομήσει, όταν ο όποιος «δημόσιος λειτουργός-υπάλληλος» και άλλοι «ιδιώτες» γνωρίζουν ότι ο πολίτης δεν θα μπορεί να τους δώσει «έξτρα» «μαύρα» χρήματα θα το διπλοσκεφτούν να γίνουν επίορκοι. Όταν η συνυπευθυνότητα συνυπάρχει με την αλληλεγγύη, ο κάθε πολίτης θα το σκεφτεί αφενός να κάνει κάτι το παράνομο και αφετέρου να καλύψει δια της σιωπής και της ανοχής του την αυθαιρεσία του συμπολίτη του, μέλους της ίδιας τοπικής κοινωνίας ή συνοικίας, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο μέλος του οποίου θα είναι και ο ίδιος.

 

  Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή: Οι Υπόλοιποι Τομείς

   (Εργασίας- Συνδικαλισμού  - Παιδείας - Εκκλησιών)