ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΑΠO ΤΟ ΕΜΠΑΘΩΣ ΖΕΙΝ ΣΤΟ ΕΜΠΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙΝ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Μπορείτε να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του πιο κάτω βιβλίου μέσω του “Preview”.

 

Σημείωση: Αφού ανοίξετε τo αρχείο του βιβλίου μπορείτε με CTR+SHIFT+H να “ρολάρετε” το κείμενο.

Με τα “βελάκια άνω-κάτω” ρυθμίζετε την ταχύτητα και την κατεύθυνση που θα “ρολάρει” το κείμενο

Με “Back pageεπιστρέφετε πίσω.